THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN CHƠN HÙNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm 2020 vừa qua, bên cạnh cột mốc thiêng liêng kỷ niệm 35 năm thành lập và không ngừng phát triển, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và biến động. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 bùng phát và tình hình thiên tai bão lũ diễn ra liên tiếp đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng các dự án.

Mặc dù vậy, con thuyền PECC2 vẫn vượt qua những ngọn sóng thử thách năm 2020 một cách ngoạn mục, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Kết quả đó là nhờ PECC2 có được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các Cơ quan Trung ương và Địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và đặc biệt là nhờ thế chủ động do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm trước và sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể Công ty PECC2.

Chiến lược mang bản sắc riêng của PECC2 dựa trên 03 lĩnh vực hoạt động chính: Tư vấn, Kinh doanh và Đầu tư vẫn tiếp tục phát huy và khẳng định hiệu quả. Trong năm 2020, công tác quản lý vận hành tuy mới phát triển nhưng đã chinh phục được mốc vận hành hơn 1300MW nguồn điện, và các lĩnh vực khác cũng đang trên đà tiếp tục phát triển tốt.

Trong bối cảnh nhiều biến động và thách thức của nền kinh tế và ngành điện, PECC2 hiểu rõ tầm quan trọng của công cuộc chuyển đổi số và phấn đấu trở thành doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực năng lượng vào năm 2025, đổi mới toàn diện các hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, tích hợp với chuyển đổi số, tạo dựng môi trường văn hóa số nhằm cung cấp các trải nghiệm số và các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng và đối tác.

Chủ đề năm 2021 “Kiến tạo nền tảng số - Phát triển dịch vụ BIM - Nâng tầm giá trị PECC2” đã thể hiện mục tiêu, kế hoạch hành động và kỳ vọng cho chặng đường sắp tới của Công ty PECC2.