Chứng nhận

Với những thành tích đã đạt được, Công ty đã được trao tặng: Một Huân chương Độc lập hạng Nhất, Một Huân chương Độc lập hạng Nhì, Một Huân chương Độc lập hạng Ba, Một Huân chương Lao động hạng Nhất và hai Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ, chính quyền địa phương và Huân chương Lao động cho các đơn vị thành viên và cá nhân.
Chứng nhận