NEWS

05/07/2011
Phóng viên đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến, người vừa tham dự Hội nghị cấp bộ trưởng về an toàn hạt nhân do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Viên (Áo), về những giải pháp tăng cường an toàn hạt nhân mà Hội nghị đặt nhiều kỳ vọng và những hỗ trợ của IAEA đối với Việt Nam trong thời gian tới.
18/05/2011
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2010.
04/05/2011
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) xin công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2011.
29/04/2011
Ngày 28/4, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Nghị quyết Đại hội là như sau: