DUYEN HAI 2 THERMAL POWER PLANT PROJECT

 • Location:
  xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.
 • Designed Capacity:
  1200 MW
 • Investor:
  Công ty Janakuasa (Malaysia)
 • Scope of Work:
  Dịch vụ vận hành hệ thống than và tro xỉ (AHS & CHS).
Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 là dự án nhiệt điện đầu tiên PECC2POM cung cấp dịch vụ O&M, đánh dấu một bước tiến mới trong dịch vụ quản lý vận hành các nhà máy nhiệt điện trong tương lai. Phát huy những thành công đã đạt được, PECC2POM sẽ tiếp tục phát triển mạnh dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến hiệu suất không chỉ các nhà máy nhiệt điện than mà còn cho cả các nhà máy nhiệt điện khí, điện sinh khối tạo nền tảng phát triển ổn định và bền vững cho PECC2POM bứt phá thành công hơn nữa trong tương lai.
Chia sẻ: