Lịch sử hình thành

1981 - 2000
2001 - 2010
2011 - 2020
2021-2030
1981 - 2000
1981

Bộ Điện lực điều động lực lượng kỹ sư và công nhân vào miền Nam để thiết kế xây dựng công trình Thủy điện Trị An - công trình nguồn điện đầu tiên ở phía Nam từ sau ngày thống nhất đất nước.

1985

Công ty Khảo sát Thiết kế Điện 2 (PIDC2) ra đời, trực thuộc Bộ Điện lực.

1999

Đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) theo Quyết định số 02/1999/QĐ- BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

2001 - 2010
2007

Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 51,26% cổ phần.

2009

Chính thức niêm yết cổ phiếu (mã TV2) trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2011 - 2020
2017

Khai trương Văn phòng đại diện tại Myanmar.

2019

Niêm yết cổ phiếu (mã TV2) trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE.

2021-2030
2021

Khánh thành Tòa nhà PECC2 Innovation Hub.