Đường dây 220kV vượt biển Kiên Hải cấp điện đảo Hòn Tre

 • Vị trí:
  Kiên Giang
 • Tổng mức đầu tư:
  55 tỷ đồng
 • Khởi công:
  7/2014
 • Tình trạng:
  Hoàn thành: tháng 2/2015
 • Chủ đầu tư:
  EVNSPC
 • Công việc thực hiện:
  DAĐT, TKBVTC
Đây là công trình ĐD trên không vượt biển lần đầu tiên được đầu tư xây dựng tại Việt Nam, PECC2 là đơn vị Tư vấn thiết kế thực hiện toàn bộ các công tác Khảo sát, lập DAĐT và TKBVTC cho dự án này. Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm đáp ứng các mục tiêu: Tăng cường cung cấp nguồn điện ổn định từ điện lưới quốc gia, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện hiện tại và phát triển trong tương lai của đảo Hòn Tre – Trung tâm hành chính của huyện Kiên Hải; Kích thích đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh cho huyện đảo Kiên Hải và là một trong những nỗ lực để hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam
Chia sẻ: