Thành tích

Với những thành tích đã đạt được, Công ty đã được trao tặng:

  • Một Huân chương Độc lập hạng Nhất
  • Một Huân chương Độc lập hạng Nhì
  • Một Huân chương Độc lập hạng Ba
  • Một Huân chương Lao động hạng Nhất và hai Huân chương Lao động hạng Nhì

và nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ, chính quyền địa phương và Huân chương Lao động cho các đơn vị thành viên và cá nhân.

 
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP
HẠNG BA - 2005
 
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP
HẠNG NHÌ - 2010
 
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP
HẠNG NHẤT - 2015
 

Cúp vàng Chất lượng Xây dựng Việt Nam (2010 - 2017)
do Bộ Xây dựng phối hợp cùng các Bộ GTVT, Bộ NN & PTNT,
Bộ KH & CN lựa chọn trao tặng cho 5 công trình:

  • Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 4
  • Nhà máy Thủy điện Đại Ninh
  • Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1, 2
  • Nhà máy Thủy điện A Vương
  • Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1

Cúp vàng Chương trình Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp (2014)

Doanh nghiệp có chỉ số hiệu quả kinh doanh tốt nhất nhóm ngành Tư vấn.

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2