VINH TAN 4 THERMAL POWER PLANT

 • Location:
  Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
 • Total investment:
  trên 36.000 tỷ đồng
 • Designed Capacity:
  2x 600 MW
 • Commencement:
  9/3/2014
 • Status:
  Đang vận hành
 • Investor:
  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Chia sẻ: