Các dự án lưới điện

Ghi chú:
(A) = Dự án ĐTXD; (B) = Thiết kế kỹ thuật-Hồ sơ Mời thầu; (C) = Thiết kế Bản vẽ Thi công-Giám sát Tác giả;
STT Tên dự án Quy mô
(Số mạch x km)
Giai đoạn thực hiện
A B C
Ghi chú
ĐƯỜNG DÂY 500KV
1 ĐD 500 KV Đà Nẵng - Hà Tĩnh 1x393
Vận hành 2005
2 ĐD 500 kV Nhà Bè - Ô Môn (đoạn Nhà Bè-Cai Lậy) (WB) 2x40 + 1x34
Vận hành 2011
3 ĐD 500 kV Nhà Bè - Ô Môn (đoạn Ô Môn-Cai Lậy) 2x77
Vận hành 2011
4 ĐD 500 kV Ô Môn - Phú Lâm (đoạn Phú Lâm-Long An) 3 mạch 500-220kV x 22,3km & 1 mạch 500kV x 11,03km
Vận hành 2012
5 ĐD 500 kV Sơn La – Hiệp Hòa 2x264
Vận hành 2012
6 ĐD 500kV đấu nối NMĐ Vũng Áng I & II 2x32
Vận hành 2013
7 ĐD 500 kV Vĩnh Tân - Sông Mây 2x236
Vận hành 2014
8 ĐD 500 kV Pleiku_Mỹ Phước-Cầu Bông (cung đoạn Đăk Nông – Cầu Bông) XD mới 2x195km, Cải tạo: 2x8.3km
Vận hành 2014
9 ĐD 500kV - Vũng Áng - rẽ Đà Nẵng - Hà Tĩnh (nhánh 1) 2x17
Vận hành 2015
10 ĐD 500kV NMĐ Duyên Hải - Mỹ Tho 2x113
Vận hành 2016
11 ĐD 500 kV Vĩnh Tân - Rẽ Sông Mây - Tân Uyên 2x237
Vận hành 2017
ĐƯỜNG DÂY 220KV
ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM
TRẠM BIẾN ÁP 500KV
TRẠM BIẾN ÁP 220KV
CÁC DỰ ÁN EPC

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2