NĂNG LỰC TƯ VẤN THỦY ĐIỆN & NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Tư vấn kỹ thuật cho các dự án thủy điện là lĩnh vực khởi đầu cho sự hình thành và phát triển của PECC2 từ những ngày đầu thành lập, đưa Công ty mang tầm vóc một đơn vị chủ lực về tư vấn thiết kế thủy điện ở khu vực miền Nam và miền Trung Việt Nam. Trong hơn 30 năm qua, PECC2 đã thực hiện trên 50 dự án thủy điện có quy mô từ vừa đến lớn và hàng chục các dự án thủy điện nhỏ khác.
Hiện nay Trung tâm đang đồng thời triển khai tư vấn các công trình năng lượng tái tạo.

 

TƯ VẤN THỦY ĐIỆN

DỊCH VỤ

 • Lập quy hoạch phát triển thủy điện theo dòng sông và Hệ thống sông (quy hoạch bậc thang thủy điện; Lập báo cáo quy hoạch xây dựng dự án thủy điện);
 • Lập Quy trình vận hành hồ chứa cho công trình thủy điện độc lập và liên hồ chứa trong hệ thống bậc thang thủy điện; Lập quy trình bảo trì các công trình thủy điện.
 • Điều tra và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư các dự án thủy điện;
 • Thiết kế xây dựng các dự án thủy điện, thủy điện tích năng có quy mô từ nhỏ đến lớn bao gồm các giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi / Thiết kế kỹ thuật, lập Tổng dự toán, lập Bản vẽ thi công và Giám sát tác giả; Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp công trình và Cung cấp thiết bị;
 • Thiết kế mở rộng, phục hồi, nâng cấp các công trình thủy công và hiện đại hóa các thiết bị công nghệ cho nhà máy thủy điện;
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Tư vấn quản lý các dự án thủy điện;
 • Thẩm tra thiết kế các dự án thủy điện;
 • Lập báo cáo kiểm định an toàn đập; Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ thí nghiệm, kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng;
 • Tính toán, xây dựng phương án phòng chống lũ lụt hạ lưu công trình, có xem xét thêm kịch bản vỡ đập.

NĂNG LỰC TƯ VẤN THỦY ĐIỆN

DỰ ÁN TRONG NƯỚC:

 • Lập Dự án đầu tư (FS/Pre-FS): 30 dự án với tổng công suất 6.315MW
 • Lập TKKT&HSMT: 23 dự án với tổng công suất 3.898MW
 • Lập BVTC&GSTG: 17 dự án với tổng công suất 2.374MW
 • Tư vấn Giám sát xây dựng: 06 dự án với tổng công suất 880MW
 • Thẩm tra thiết kế: 05 dự án với tổng công suất 997MW
 • Kiểm định an toàn đập: 26 dự án, gồm tất cả các dạng đập
 • Công trình đã vận hành: 18 công trình với tổng công suất 2.995MW
 • Công trình đang thi công: 4 công trình với tổng công suất 379MW

DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI:

 • Lập FS cho Dự án thủy điện Hạ Sê San 1 / Sê San 5 (96MW) nằm giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia;
 • Lập Hồ sơ Mời thầu cho dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (400MW) tại Campuchia
 • Lập Qui hoạch cho cụm các dự án thủy điện (khoảng 90MW) trên sông Prex Ter và Prex Cho Long tại Campuchia;
 • Nghiên cứu lập FS cho một số Dự án thủy điện tại Lào và Campuchia.

Đập thủy điện Hàm Thuận HPP

Đập RCC thủy điện Đồng Nai 4 (cao 127m)

Đập tràn Piano thủy điện Đăk Mi 4B

TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

PECC2 đã chủ động xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu cấp bách về năng lượng và thực hiện “Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” của Chính phủ.
PECC2 đang thực hiện Báo cáo đầu tư, bổ sung quy hoạch các dự án điện gió, điện trấu, điện mặt trời, đồng thời đánh giá tiềm năng các khu vực phát triển năng lượng tái tạo, ...

DỊCH VỤ

 • Lập quy hoạch phát triển điện mặt trời và điện gió cấp tỉnh;
 • Lập Báo cáo và nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình các dự án điện mặt trời và điện gió;
 • Lập Báo cáo điều chỉnh, bổ sung các dự án điện mặt trời và điện gió vào Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh và Quốc gia;
 • Lập các Báo cáo đánh giá tiềm năng, Báo cáo cơ hội đầu tư, Báo cáo nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió;
 • Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu các dự án điện mặt trời và điện gió;
 • Tư vấn lập thiết kế trạm đo bức xạ mặt trời và cột đo gió cho các dự án điện mặt trời và điện gió.

DANH MỤC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

 • Lập quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 đã được phê duyệt;
 • Lập quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Thuận và Bình Phước giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030;
 • Lập Báo cáo điều chỉnh, bổ sung các dự án điện mặt trời Sơn Mỹ 3 – Giai đoạn 1 và Bình An – Giai đoạn 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận.
 • Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng công trình các dự án điện gió: Thái Hòa (82,5MW) và Thái Phong (52,5MW). PECC2 phối hợp công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương, Công ty đầu tư Mainstream Renewable Power thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện đầu tư các dự án này.
 • Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo điều chỉnh, bổ sung dự án nhà máy điện trấu Hậu Giang (10MW) vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.
 • Cùng tư vấn DNV-GL lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và tiến hành thủ tục đầu tư dự án điện gió Tân Thuận – Giai đoạn 1.
 • Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình dự án điện mặt trời TTĐL Vĩnh Tân – GĐ1.
 • Lập Báo cáo Nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án điện mặt trời và điện gió tỉnh Sóc Trăng.
 • Hoàn thành Báo cáo đánh giá tiềm năng các khu vực phát triển năng lượng tái tạo: TTĐL Vĩnh Tân, hồ thủy điện các nhà máy thủy điện: Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srepok 3...
 • Hòan thành tư vấn thiết kế lập bản vẽ thi công và mua sắm thiết bị cột đo gió dự án điện gió Tân Thuận – Giai đoạn 1, hiện đang vận hành ổn định.

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2