Năng lực khảo sát

Trải qua hơn 35 năm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát xây dựng các công trình điện, chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam (XNKS) trực thuộc PECC2 đã xây dựng được một lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và dày dạn kinh nghiệm. Cùng với các phương tiện và trang thiết bị đặc chủng, chuyên ngành, hiện đại, phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia (LAS), đến nay XNKS hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khắc khe về chất lượng của dịch vụ tư vấn khảo sát cho các dự án trong và ngoài nước.

DỊCH VỤ

 • Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn;
 • Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ kiểm tra độ bền cơ học bê tông, bê tông đầm lăn (RCC), kết cấu, vật liệu xây dựng, các loại thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng cho các loại nền, móng, vật liệu xây dựng, thí nghiệm bê tông đầm lăn (RCC);
 • Khoan khảo sát, khoan phun chống thấm, gia cố và xử lý nền móng các công trình công nghiệp và dân dụng;
 • Thăm dò và khai thác nước ngầm, tinh chế lọc nước phục vụ sinh hoạt;
 • Thăm dò và khai thác vật liệu xây dựng;
 • Khảo sát, lập TKKT - Dự toán công trình đo đạc và bản đồ chuyên ngành.
 • Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình, địa chính các tỷ lệ, cắm mốc ranh giới, lập phương án đền bù và giải tỏa cho các công trình điện;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ;
 • Quan trắc biến dạng các công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ chuyên ngành;
 • Tư vấn giám sát và xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng;
 • Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện, Xây dựng đường dây tải điện trung và hạ thế (<35kV);
 • Xây dựng các trạm thủy văn cấp 1, 2, 3, trạm đo mực nước, trạm đo lưu lượng v.v;
 • Xây dựng các công trình thủy điện nhỏ;
 • Mua bán máy móc thiết bị điện lực, công nghiệp và dân dụng.

THẾ MẠNH

Thí nghiệm cơ địa trong hầm ngang bằng phương pháp giãn kế

Khởi công Khảo sát Dự án ĐHN Ninh Thuận 1 (2011)

Xí nghiệp có thể thực hiện các công tác khảo sát đặc biệt phục vụ công trình thủy điện, nhiệt điện như:

 • Đào hầm ngang, thí nghiệm cơ địa, thí nghiệm đo giãn kế trong hầm ngang, đây là phương pháp thí nghiệm ít đơn vị khảo sát ở Việt Nam có thể thực hiện được;
 • Có thể thực hiện những hố khoan khảo sát sâu đến trên 500m;
 • Khoan nghiêng, khoan đứng trên mọi loại địa hình: đồi núi, lầy lội, sông, biển;
 • Thực hiện đo quan trắc biến dạng các công trình xây dựng;
 • Tư vấn giám sát và xây dựng các công trình.

Sử dụng bộ khoan nòng đôi, nòng ba để khoan lấy mẫu lưu 100% trong các địa tầng địa chất phức tạp, khoan nghiêng đến 450 sâu đến 300m.

Ứng dụng công nghệ không ảnh, sử dụng thiết bị bay chụp không người lái (UAV) trong công tác khảo sát lưới điện trên không

Tham gia thực hiện khảo sát 3 dự án điện hạt nhân tại Việt Nam gồm: Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2, Nhà máy ĐHN số 3, ở giai đoạn chọn địa điểm và quy hoạch.

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2