Việt Nam

Trụ Sở Chính

   32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp, HCM

  Tel: (02 8) 22216468

  Fax: (02 8) 22210408

  Email: info@pecc2.com

       XEM TRÊN BẢN ĐỒ

Chi Nhánh Hòa Hưng

  131 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM

  Tel: (02 8) 22216468

  Fax: (02 8) 38626869

  Email: hpec@pecc2.com

       XEM TRÊN BẢN ĐỒ

Xí Nghiệp Cơ Điện

  45 Đường số 2, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

  Tel: (02 8) 37311 406

  Fax: (02 8) 38966 777

  Email: xncd@pecc2.com

       XEM TRÊN BẢN ĐỒ

Xí Nghiệp Khảo Sát Tổng Hợp Miền Nam

  45 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

  Tel: (02 8) 38965 279

  Fax: (02 8) 38960 045

  Email: xnks@pecc2.com

       XEM TRÊN BẢN ĐỒ

Myanmar

Văn Phòng Đại Diện Tại Myanmar

  No.274, Yarza Thin Gyan 7th Street, 11th Ward, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar

  Email: truong.ld@pecc2.com

       XEM TRÊN BẢN ĐỒ

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2