TIN TỨC

Khởi động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

13/03/2018

Ngày 3/3/2018, tại Hà Nội, Bộ Công Thương chính thức phát động chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018, với thông điệp “Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn”.

Phụ nữ PECC2 thử tài trang trí bánh kem chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

12/03/2018

Ứng dụng thành quả CMCN 4.0 để đưa EVN lên Top 4 đơn vị điện lực hàng đầu ASEAN

12/03/2018

UBCK chấp thuận cho phát hành trả cổ tức 2017 bằng cổ phiếu

07/03/2018

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017

07/03/2018

Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017

07/03/2018

Báo cáo thường niên năm 2017

05/03/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

02/03/2018

Báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

01/03/2018

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2018

28/02/2018

Đầu tư xây dựng 8 công trình nguồn điện với tổng công suất 5.540 MW

27/02/2018

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

13/02/2018

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

13/02/2018

Báo cáo tài chính đã kiểm toán Khối Văn phòng

13/02/2018

Báo cáo tài chính đã kiểm toán (toàn công ty)

13/02/2018

Xem thêm

Tư liệu

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2