TIN TỨC

NHÀ MÁY ĐIỆN VĨNH TÂN 4 MỞ RỘNG HÒA ĐỒNG BỘ SỚM HƠN 2 THÁNG

22/04/2019

Vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 22/4/2019, Nhà máy điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng đã chính thức hòa đồng bộ (synchronization) thành công vào lưới điện quốc gia. Theo đó, tiến độ hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với tiến độ trong Hợp đồng (30/6/2019).

Tổng giám đốc EVN làm việc tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải

19/04/2019

Nghị quyết thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập và cử người đại diện ứng cử vào HĐQT Công ty CP ĐT Thủy điện Thác Bà 2

18/04/2019

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

12/04/2019

Tài liệu ĐHĐCD thường niên năm 2019

12/04/2019

Báo cáo thường niên 2018

12/04/2019

Công bố thông tin giải thể Công ty cổ phần thủy điện Yên Bình

12/04/2019

Phấn đấu phát điện thương mại Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào quý IV năm 2019

12/04/2019

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng có thể phát điện sớm hơn kế hoạch

05/04/2019

Quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 – 2020

03/04/2019

Đoàn Thanh niên PECC2 giao lưu bóng đá kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

03/04/2019

Đề xuất phát triển điện gió ngoài khơi

02/04/2019

EVN kiến nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mở rộng Thủy điện Trị An

01/04/2019

Tình hình cung ứng điện cải thiện mạnh mẽ trong 4 năm qua

01/04/2019

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 sau kiểm toán

29/03/2019

Xem thêm

Tư liệu

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2